Stariji veterani NK PARTIZAN-VRBANJ i vjerojatno zadnji nastup Petra Turića, Stipana Ženčinega, Moteta Bratanića, Joskota Markovega i Ladota Ivejinega.