Retuširana CB slika sa originalnim bojama dresova NK Partizan.