Polaganje vijenca ispod kamenog križa na starom groblju